Teisinės konsultacijos internetu

Teisinės konsultacijos internetu

2018-02-26 Teisinės konsultacijos internetu yra populiarios visame pasaulyje, ypač Š. Amerikoje bei Europoje. Ši paslauga yra patraukli žmonėms dėl savo paprastumo ir laiko sąnaudų taupumo. Nenorėdami atsilikti nuo pirmyn žengiančio pasaulio, turiuteises.lt teisininkai taip pat siūlo teisinių konsultacijų internetu paslaugas. Šio straipsnio tikslas – supažindinti skaitytoją su internetinių teisinių konsultacijų teikiamais privalumais. Kaip tai veikia?

Neteisėtas atleidimas iš darbo

Neteisėtas atleidimas iš darbo

2018-02-23 Kilus nesutarimams tarp darbo santykių dalyvių, svarbu identifikuoti darbo ginčo pobūdį ir žinoti ką galima daryti konkrečioje situacijoje. Šiame straipsnyje bus kalbama apie atleidimą iš darbo be teisėto pagrindo ir kokie veiksmai turėtų būti atliekami iš darbuotojo pusės. Kuo vadovaujamasi nagrinėjant darbo ginčus Darbo ginčą siekiama išspręsti kaip galima greičiau, abiem šalims priimtinu būdu.

Darbo sutarties pabaiga

Darbo sutarties pabaiga

2018-02-18 Šiame straipsnyje aptarsime darbo sutarties nutraukimą šalių susitarimu bei darbo sutarties nutraukimą darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių ir dėl svarbių priežasčių. Visi galimi pagrindai Lietuvos Respublikos darbo kodekso 53 str. numato, kad darbo sutartis gali pasibaigti šiais pagrindais: 1) darbo sutartis yra nutraukiama šalių susitarimu; 2) darbo sutartis yra nutraukiama vienos iš šalių (darbuotojo

Pirkėjo teisės nusipirkus netinkamos kokybės daiktą

Pirkėjo teisės nusipirkus netinkamos kokybės daiktą

2018-02-12 Bendrieji civilinių teisių gynimo būdai LR CK 6.334 str. įtvirtinti bendrieji netinkamos kokybės daiktą nusipirkusio pirkėjo civilinių teisių gynimo būdai, kai pardavėjas su pirkėju neaptarė daikto trūkumų. Nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti: 1) kad daiktas būtų pakeistas tinkamos kokybės daiktu, nebent minėto daikto trūkumai yra nedideli arba jie atsirado

Dovanojimo sutartis ir jos nutraukimas

Dovanojimo sutartis ir jos nutraukimas

2018-02-07 Dovanojimo sutartis Dovanojimo sutartimi, viena šalis (dovanotojas) neatlygintinai perduoda turtą ar turtinę teisę (reikalavimą) kitai šaliai (apdovanotajam) nuosavybės teise arba atleidžia apdovanotąjį nuo turtinės pareigos dovanotojui ar trečiajam asmeniui. Apdovanotasis turi teisę bet kada iki dovanos perdavimo jam atsisakyti priimti dovaną. Jeigu dovanojimo sutartis buvo rašytinės formos, tai dovanotojas turi teisę reikalauti iš apdovanotojo,