Kai gresia vairuotojo pažymėjimo atėmimas

Kai gresia vairuotojo pažymėjimo atėmimas

2018-03-22 Nebėra galimybės atgauti teises suėjus pusei teisės vairuoti atėmimo termino Iki 2017-01-01 galiojęs Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksas numatė (LR ATPK 329 str.), kad jeigu asmuo, kuriam atimta teisė vairuoti transporto priemonę, teisės atėmimo laikotarpiu nepadarė teisės pažeidimo, nuobaudą paskyręs organas (pareigūnas), gavęs asmens prašymą, gali, praėjus ne mažiau kaip pusei paskirtojo laiko,

Teisminis skolos išieškojimas

Teisminis skolos išieškojimas

2018-03-18 Teismo įsakymas Teismo įsakymo išdavimo tvarka nagrinėjamos bylos pagal kreditoriaus pareiškimą dėl piniginių reikalavimų (atsirandančių iš sutarties, delikto, darbo santykių, išlaikymo priteisimo ir kitų). Pareiškimas turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinio dokumento turinio ir formos, bei CPK 433 straipsnyje numatytus reikalavimus. Pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo pakanka nurodyti faktinį reikalavimo pagrindą. Už pareiškimą dėl

Palikimo priėmimas faktiškai pradėjus turtą valdyti

Palikimo priėmimas faktiškai pradėjus turtą valdyti

2018-03-09 Bendrai apie palikimo priėmimą Paveldėjimo teisės normos nustato fizinio asmens turtinių teisių ir pareigų, taip pat kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimą mirusio asmens teisių perėmėjams – įpėdiniams. LR civilinio kodekso 5.50 str. numato, kad įpėdinis norėdamas įgyti palikimą pirmiausia turi palikimą priimti. Palikimo negalima priimti tik iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis.

Susipažinimas su ikiteisminio tyrimo medžiaga

Susipažinimas su ikiteisminio tyrimo medžiaga

2018-03-04 Ikiteisminio tyrimo metu Remiantis BPK, įtariamasis ir jo gynėjas, nukentėjusysis ir jo atstovas ikiteisminio tyrimo metu, bet kuriuo momentu turi teisę susipažinti su ikiteisminio tyrimo duomenimis (išskyrus proceso dalyvių asmens duomenis, saugomus atskirai nuo kitos ikiteisminio tyrimo medžiagos), taip pat susipažinimo metu daryti ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijas ar išrašus. Prokurorui teikiamas prašymas turi būti