Darbuotojų sauga ir sveikata

Darbuotojų sauga ir sveikata

2018-08-20 Šio straipsnio tema – darbuotojų sauga ir sveikata. Jame aptariama darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas, darbuotojų teisė dirbti saugiai, žalos atlyginimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 158 straipsnio 1 dalis numato, kad  kiekvienam darbuotojui privalo būti sudarytos saugios, tinkamos bei sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, nustatytos Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir

Pamesto daikto radimas (radinys)

Pamesto daikto radimas (radinys)

2018-08-07 Šio straipsnio tema – pasmesto daikto, kurio savininkas nežinomas, radimas. Straipsnyje aptariamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos reglamentuojančios radinio apibrėžimą, atlyginimą už pamestą daiktą ir pan. Kaip elgtis radus pamestą daiktą? Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.62 straipsnio 1 dalis numato, kad radiniu laikomas pamestas daiktas, kurio savininkas nežinomas. Asmuo, kuris rado pamestą daiktą, privalo

Laikinų gyventojų prievolės mirus nuomininkui

Laikinų gyventojų prievolės mirus nuomininkui

2018-08-06 Šio straipsnio tema – laikinų gyventojų prievolės mirus nuomininkui. Jame aptariama laikinų gyventojų prievolė mokėti už naudojimąsi gyvenamąja patalpa, nepagrįstas praturtėjimas ir turto gavimas be pagrindo, negautų pajamų priteisimas. Laikinų gyventojų prievolės mokėti už naudojimąsi gyvenamąja patalpa Remiantis LR CK 6.583 straipsniu, už gyvenamosios patalpos nuomą nuomininkas moka nuomos mokestį (buto nuompinigius). Pagal LR

Minimaliojo poilsio laiko reikalavimai

Minimaliojo poilsio laiko reikalavimai

2018-08-02 Šio straipsnio tema – minimaliojo poilsio laiko reikalavimai. Straipsnyje aptariamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos reglamentuojančios poilsio laiko apibrėžimą, specialiąsias pertraukas ir pan. Poilsio laiko apibrėžimas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 122 straipsnio 1 dalis numato, kad poilsio laikas, tai yra laisvas nuo darbo laikas. Minimaliojo poilsio laiko reikalavimai Jeigu darbo kodekso nuostatos nenumato kitaip,