Dalyvavimas juridinio asmens valdyme

Dalyvavimas juridinio asmens valdyme

2018-09-17 Šio straipsnio tema – dalyvavimas juridinio asmens valdyme. Jame aptariamas darbuotojų atstovų dalyvavimas juridinio asmens valdyme, jų teisė skirti kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narius, taip pat dalyvavimas darbdaviui priimant kitus sprendimus. Darbuotojų atstovų dalyvavimas juridinio asmens valdyme LR darbo kodekso ir LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatytais atvejais darbuotojų atstovai turi teisę