Darbo ginčų nagrinėjimas

Darbo ginčų nagrinėjimas

2018-10-30 Šio straipsnio tema – darbo ginčų nagrinėjimas. Straipsnyje remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu yra pateikiama informacija apie darbo ginčų nagrinėjimą darbo ginčų komisijoje bei teisme, praleisto prašymo pateikimo termino atnaujinimą ir pan.   Darbo ginčo nagrinėjimas darbo ginčų komisijoje Darbo ginčų komisija yra privaloma ikiteisminio darbo ginčų nagrinėjimo institucija, kuri sprendžia individualius darbo ginčus

Darbuotojo atlyginimo keitimas

Darbuotojo atlyginimo keitimas

2018-10-23 Šio straipsnio tema – darbuotojo atlyginimo keitimas. Straipsnyje remiantis LR darbo kodekso 45 straipsniu yra pateikiama informacija apie būtinųjų darbo sutarties sąlygų keitimą, atsisakymą dirbti už sumažintą darbo užmokestį bei neteisėtą darbo sutarties pakeitimą.   Būtinųjų darbo sutarties sąlygų keitimas Kiekvienoje darbo sutartyje darbdavys su darbuotoju privalo susitarti dėl 3 būtinųjų sąlygų. Šios sąlygos

Santuokos nutraukimas bendru sutarimu

Santuokos nutraukimas bendru sutarimu

2018-10-18 Santuokos nutraukimas bendru sutarimu yra numatytas LR civilinio kodekso 3.51 str. (toliau – CK). Kodeksas nurodo 3 sąlygas, siekiant nutraukti santuoką bendru sutarimu: 1)  nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei 1 metai; 2) sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių; 3) sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs šioje srityje. Esant aukščiau tekste pateiktų sąlygų

Procesinių dokumentų ir ieškinio turinys

Procesinių dokumentų ir ieškinio turinys

2018-10-11 Šio straipsnio tema – procesinių dokumentų ir ieškinio turinys. Vadovaudamiesi LR Civilinio proceso kodekso nuostatomis, straipsnyje nagrinėsime reikalavimus procesinių dokumentų formai, turiniui, pateikimo tvarkai bei aptarsime kodekse numatytus reikalavimus ieškinio turiniui. Reikalavimai procesinių dokumentų pateikimo tvarkai Civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 111 str. nurodo, reikalavimus procesinių dokumentų formai, turiniui bei pateikimo tvarkai.

Paveldėjimo teisės bendrosios nuostatos

Paveldėjimo teisės bendrosios nuostatos

2018-10-08 Šiame straipsnyje aptarsime Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normas reglamentuojančias paveldėjimo teisės bendrąsias nuostatas. Paveldėjimo samprata Civilinio kodekso 5.1 str. nurodo, kad paveldėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą. Minėto straipsnio antra dalis pažymi, kad gali būti