Netesybos ir palūkanos

Netesybos ir palūkanos

2018-11-20 Šio straipsnio tema – netesybos ir palūkanos. Remiantis įstatymais ir teismų praktika pateikiama informacija apie baudą, delspinigius ir palūkanų rūšis. Netesybos Skiriamos dvi netesybų formos. Remiantis CK 6.71 straipsniu, netesybos yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti

Prekės ženklo registravimas

Prekės ženklo registravimas

2018-11-16 Šio straipsnio tema – prekės ženklo registravimas. Straipsnyje remiantis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymu yra pateikiamas prekės ženklo apibrėžimas, prekės ženklo teikiama nauda, prekės ženklo galiojimo terminas ir kita informacija. Prekės ženklo apibrėžimas Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 2 str. 1 d. pateikia prekės ženklo apibrėžimą. Remiantis minėtu straipsniu, prekės ženklas yra bet koks

Vedybų sutartis

Vedybų sutartis

2018-11-06 Šio straipsnio tema – vedybų sutartis. Straipsnyje remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso trečios knygos (šeimos teisė) trečios dalies ketvirtojo skyriaus trečiuoju skirsniu yra pateikiama informacija apie vedybų sutartį, jos sudarymą, formą bei nurodoma kita informacija. Kas yra vedybų sutartis? Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ir – LR CK) 3.101 str. numato, kad vedybų sutartis