Teismo posėdžio atidėjimas

Teismo posėdžio atidėjimas

2019-03-21 Šio straipsnio tema – teismo posėdžio atidėjimas. Remiantis įstatymais ir teismų praktika pateikiama informacija apie neatvykimo į teismo posėdį pasekmes ir neatvykimo priežasčių svarbos nustatymą. Proceso efektyvumo principas LR CPK 7 str. 2 d. nurodo, kad byloje dalyvaujantys asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, taip pat rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu,

Alimentų (vaiko išlaikymo) priteisimas

Alimentų (vaiko išlaikymo) priteisimas

2019-03-01 Šio straipsnio tema – alimentų (vaiko išlaikymo) priteisimas. Remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, pateikiama informacija apie tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo vaikus, tėvų susitarimą dėl savo nepilnamečių vaikų išlaikymo bei alimentų (vaiko išlaikymo) priteisimą. Nepilnamečių vaikų išlaikymas – tėvų pareiga Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau ir – LR CK) 3.192 str. 1 d. numato