Alimentų (vaiko išlaikymo) priteisimas

Alimentų (vaiko išlaikymo) priteisimas

2019-03-01

Šio straipsnio tema – alimentų (vaiko išlaikymo) priteisimas. Remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, pateikiama informacija apie tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo vaikus, tėvų susitarimą dėl savo nepilnamečių vaikų išlaikymo bei alimentų (vaiko išlaikymo) priteisimą.

Nepilnamečių vaikų išlaikymas – tėvų pareiga

Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau ir – LR CK) 3.192 str. 1 d. numato tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Šio išlaikymo forma bei tvarka yra nustatoma bendru tėvų susitarimu.

Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai. Taip pat išlaikymo dydis turi užtikrinti būtinas sąlygas, kad vaikas galėtų vystytis (LR CK 3.192 str. 2 d.). Materialinį išlaikymą nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai (LR CK 3.192 str. 3 d.).

Tėvų susitarimas dėl savo nepilnamečių vaikų išlaikymo

Civilinis kodeksas pabrėžia, kad tėvai, nutraukdami santuoką bendru abiejų sutuoktinių sutarimu arba pradėdami gyventi skyrium, sudaro sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje numato tarpusavio pareigas materialiai išlaikant savo nepilnamečius vaikus, taip pat tokio išlaikymo tvarką, dydį ir formas. Minėtą sutartį, t. y. sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, patvirtina teismas (LR CK 3.193 str. 1 d.).

Pažymėtina, kad nepilnamečių vaikų tėvai gali sudaryti sutartį dėl savo vaikų materialinio išlaikymo taip pat ir nutraukiant santuoką kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais (LR CK 3.193 str. 2 d.).

Atkreiptinas dėmesys, kad vienam iš tėvų nevykdant teismo patvirtintos sutarties dėl nepilnamečių vaikų išlaikymo, tėvas / motina įgyja teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo (LR CK 3.193 str. 3 d.).

Alimentų (vaiko išlaikymo) priteisimas

LR CK 3.194 str. 1 d. numato, kad susiklosčius situacijai, kai pilnametystės nesulaukusio vaiko tėvai (ar vienas iš tėvų) nevykdo savo pareigos materialiai išlaikyti nepilnamečius vaikus, teismas priteisia vaikui išlaikymą pagal atitinkamų subjektų pateiktą ieškinį. Minėti subjektai yra: vienas iš tėvų ar vaiko globėjas (rūpintojas) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucija.

Aukščiau minėto straipsnio antra dalis nurodo, jog nepilnamečiui vaikui išlaikymas taip pat yra priteisiamas, jei tėvai, nutraukdami santuoką ar pradėdami gyventi skyrium, nesusitarė dėl savo nepilnamečių vaikų išlaikymo įstatyme numatyta tvarka.

Teismas vaikui išlaikymą priteisia, kol jis sulaukia pilnametystės, išskyrus atvejus, kai vaikas yra nedarbingas dėl neįgalumo, kuris jam būnant nepilnamečiu yra nustatytas (LR CK 3.194 str. 3 d.).

Civilinis kodeksas (3.194 str. 4 d.) pažymi atvejus, kai teismo priteisto išlaikymo išieškojimas yra nutraukiamas. Šie atvejai yra: 1) nepilnametis emancipuojamas; 2) vaikas sulaukė pilnametystės; 3) vaikas įvaikinamas; 4) vaikas miršta.

Pasitaiko atvejų, kai asmuo, iš kurio buvo priteistas išlaikymas, miršta. Tuomet išlaikymo pareiga pereina mirusio asmens įpėdiniams, kiek tai leidžia paveldimas turtas, neatsižvelgiant į palikimo priėmimo būdą pagal civilinio kodekso penktosios knygos normas (3.194 str. 5 d.).

Kuo Jums galime padėti?

Mūsų teisininkai suteiks Jums konsultacijas ir parengs reikalingus dokumentus teismui dėl alimentų (vaiko išlaikymo) priteisimo arba alimentų padidinimo/sumažinimo.

Jeigu domina teisinės paslaugos ar turite klausimų, prašome su mumis susisiekti telefonu +37064172819, el. paštu info@turiuteises.lt arba naudojantis svetainės klausimo forma.

Šis straipsnis yra tik informacinio pobūdžio, o ne individuali teisinė konsultacija.

Straipsnį parengė turiuteises.lt teisininkų komanda

Turite teisinių klausimų? Užduokite juos čia

Susiję įrašai

Streikas

Streikas

2019-06-13 Šio straipsnio tema – streikas. Remiantis darbo kodeksu pateikiama pagrindinė informacija apie streiko sampratą ir sąlygas, darbdavio...

Posted