Apeliacinis skundas civilinėje byloje

Apeliacinis skundas civilinėje byloje

2019-06-12

Šio straipsnio tema – apeliacinis skundas civilinėje byloje. Jame yra aptariami apeliacinio skundo subjektai, skundo turinys, padavimo terminai, padavimo tvarka bei apeliacinio skundo priedai.

Apeliacinio skundo subjektai

Remiantis LR Civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 305 str. apeliacinį skundą turi teisę paduoti byloje dalyvaujantys asmenys. Minėtais asmenimis yra laikomi proceso dalyviai, kurie turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (pvz.: ieškovas, atsakovas, tretieji asmenys, šių asmenų atstovai).

Apeliacinio skundo turinys

CPK 306 str. numato reikalavimus, kurie yra keliami apeliacinio skundo turiniui. Pirma šio straipsnio dalis pabrėžia, kad apeliaciniame skunde, be bendrų procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų, turi būti nurodyta:

1) skundžiamas sprendimas bei teismas, priėmęs šį sprendimą;

2) jeigu skundžiamas ne visas sprendimas, privalo būti nurodyta konkreti skundžiama sprendimo dalis;

3) jeigu ginčas yra turtinio pobūdžio, apeliaciniame skunde turi būti nurodyta ginčijama suma;

4) aplinkybės patvirtinančios sprendimo ar jo dalies neteisėtumą ir nepagrįstumą, apeliacinio skundo pagrindas, motyvai pagrindžiantys naujų įrodymų pateikimo būtinybę, kai skunde prašoma priimti naujus įrodymus;

5) apelianto prašymas;

6) jeigu apeliantas pageidauja bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, jo prašymas bylą nagrinėti minėta tvarka;

7) sąrašas rašytinės medžiagos, kuri yra pridedama prie apeliacinio skundo.

Taip pat CPK 306 str. 2 d. pažymi, kad teismui teikiamo apeliacinio skundo argumentai turi būti dėstomi glausta forma bei šie argumentai turi atitikti skundo dalyką ir pagrindą. Apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.

Apeliacinio skundo padavimo terminai

CPK 307 str. 1d. pateikia apeliacinio skundo padavimo terminą, kuris yra 30 dienų skaičiuojant nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos. Kodeksas taip pat numato, jog praleidus nustatytą terminą, šis terminas gali būti atnaujintas, jei teismas pripažįsta, jog terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių.

Apeliacinio skundo padavimo tvarka

CPK 310 str. nurodo, jog apeliacinis skundas turi būti paduodamas per tą teismą, kurio sprendimas yra skundžiamas. Apeliacinis skundas dėl neįsiteisėjusio apylinkės teismo sprendimo, yra nagrinėjamas apygardų teismuose, o apeliacinis skundas dėl neįsiteisėjusio apygardos teismo sprendimo, yra nagrinėjamas Lietuvos apeliaciniame teisme.

Apeliacinio skundo priedai

Kodekso 311 str. numato, kad apeliacinis skundas ir jo priedai turi būti pateikti su tiek kopijų, kiek byloje yra šalių ir trečiųjų asmenų. Kita vertus, ši nuostata netaikoma, jeigu apeliacinis skundas ir jo priedai teismui yra pateikiami elektroninių ryšių priemonėmis (pvz.: naudojantis Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalu (EPP)).

Šis straipsnis yra tik informacinio pobūdžio, o ne individuali teisinė konsultacija.

Straipsnį parengė turiuteises.lt teisininkų komanda

Turite teisinių klausimų? Užduokite juos čia

Sekite mus facebook‘e

Susipažinkite su praktikos sritimis

Susiję įrašai

Streikas

Streikas

2019-06-13 Šio straipsnio tema – streikas. Remiantis darbo kodeksu pateikiama pagrindinė informacija apie streiko sampratą ir sąlygas, darbdavio...

Posted