Streikas

Streikas

2019-06-13 Šio straipsnio tema – streikas. Remiantis darbo kodeksu pateikiama pagrindinė informacija apie streiko sampratą ir sąlygas, darbdavio įspėjimą, draudimus, taip pat atvejus, kada streikas laikomas neteisėtu bei streiko pabaigą. Streiko samprata ir sąlygos Remiantis LR DK 244 straipsniu, streikas yra profesinės sąjungos ar jų organizacijos organizuotas darbuotojų darbo nutraukimas, siekiant išspręsti kolektyvinį darbo ginčą

Apeliacinis skundas civilinėje byloje

Apeliacinis skundas civilinėje byloje

2019-06-12 Šio straipsnio tema – apeliacinis skundas civilinėje byloje. Jame yra aptariami apeliacinio skundo subjektai, skundo turinys, padavimo terminai, padavimo tvarka bei apeliacinio skundo priedai. Apeliacinio skundo subjektai Remiantis LR Civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 305 str. apeliacinį skundą turi teisę paduoti byloje dalyvaujantys asmenys. Minėtais asmenimis yra laikomi proceso dalyviai, kurie turi

Taikos sutartis

Taikos sutartis

2019-05-03 Šio straipsnio tema –  taikos sutartis. Remiantis įstatymais ir teismų praktika pateikiama informacija apie taikos sutarties sampratą, taikos sutarties negaliojimo sąlygas ir jos tvirtinimą. Taikos sutarties samprata Remiantis LR CPK 140 str. 3 d., šalys, bet kurioje proceso stadijoje bylą gali baigti taikos sutartimi. Pagal LR CK 6.983 str. 1 d, taikos sutartimi šalys

Teismo posėdžio atidėjimas

Teismo posėdžio atidėjimas

2019-03-21 Šio straipsnio tema – teismo posėdžio atidėjimas. Remiantis įstatymais ir teismų praktika pateikiama informacija apie neatvykimo į teismo posėdį pasekmes ir neatvykimo priežasčių svarbos nustatymą. Proceso efektyvumo principas LR CPK 7 str. 2 d. nurodo, kad byloje dalyvaujantys asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, taip pat rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu,

Alimentų (vaiko išlaikymo) priteisimas

Alimentų (vaiko išlaikymo) priteisimas

2019-03-01 Šio straipsnio tema – alimentų (vaiko išlaikymo) priteisimas. Remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, pateikiama informacija apie tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo vaikus, tėvų susitarimą dėl savo nepilnamečių vaikų išlaikymo bei alimentų (vaiko išlaikymo) priteisimą. Nepilnamečių vaikų išlaikymas – tėvų pareiga Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau ir – LR CK) 3.192 str. 1 d. numato

Sutuoktinių turto padalijimas po santuokos nutraukimo

Sutuoktinių turto padalijimas po santuokos nutraukimo

2019-02-14 Šio straipsnio tema – sutuoktinių turto padalijimas po santuokos nutraukimo bendru sutikimu. Jame aptariamas sutuoktinių turto padalijimo teisinis reguliavimas ir teisė (buvusiems) sutuoktiniams (vienam jų) pareikšti reikalavimą, susijusį su bendru turtu, atskiroje, ne santuokos nutraukimo, byloje. Sutuoktinių turto padalijimo teisinis reguliavimas LR CK 3.100 straipsnio 4 dalimi numatoma, kad bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė pasibaigia

Alimentų sumažinimas

Alimentų sumažinimas

2019-01-15 Šio straipsnio tema – alimentų sumažinimas. Remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir teismų praktika, pateikiama informacija apie vaiko išlaikymo (alimentų) dydį, išlaikymo pakeitimą, pagrindą vaiko išlaikymo sumažinimui ir kt. Vaiko išlaikymo (alimentų) dydis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192 str., tėvams numato pareigą materialiai išlaikyti savo vaikus. Pažymėtina, kad įstatymas nereglamentuoja, kokio dydžio išlaikymą turi

Uždarosios akcinės bendrovės steigimas

Uždarosios akcinės bendrovės steigimas

2019-01-08 Šio straipsnio tema – uždarosios akcinės bendrovės steigimas. Remiantis įstatymais ir teismų praktika pateikiama informacija apie reikalavimus įmonės pavadinimui, buveinei, įstatiniam kapitalui ir kt. Uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas Remiantis LR civilinio kodekso 2.39 straipsniu, juridinis asmuo privalo turėti savo pavadinimą, pagal kurį jį būtų galima atskirti nuo kitų juridinių asmenų. Juridinio asmens pavadinimas yra

Netesybos ir palūkanos

Netesybos ir palūkanos

2018-11-20 Šio straipsnio tema – netesybos ir palūkanos. Remiantis įstatymais ir teismų praktika pateikiama informacija apie baudą, delspinigius ir palūkanų rūšis. Netesybos Skiriamos dvi netesybų formos. Remiantis CK 6.71 straipsniu, netesybos yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti

Prekės ženklo registravimas

Prekės ženklo registravimas

2018-11-16 Šio straipsnio tema – prekės ženklo registravimas. Straipsnyje remiantis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymu yra pateikiamas prekės ženklo apibrėžimas, prekės ženklo teikiama nauda, prekės ženklo galiojimo terminas ir kita informacija. Prekės ženklo apibrėžimas Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 2 str. 1 d. pateikia prekės ženklo apibrėžimą. Remiantis minėtu straipsniu, prekės ženklas yra bet koks

Vedybų sutartis

Vedybų sutartis

2018-11-06 Šio straipsnio tema – vedybų sutartis. Straipsnyje remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso trečios knygos (šeimos teisė) trečios dalies ketvirtojo skyriaus trečiuoju skirsniu yra pateikiama informacija apie vedybų sutartį, jos sudarymą, formą bei nurodoma kita informacija. Kas yra vedybų sutartis? Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ir – LR CK) 3.101 str. numato, kad vedybų sutartis

Darbo ginčų nagrinėjimas

Darbo ginčų nagrinėjimas

2018-10-30 Šio straipsnio tema – darbo ginčų nagrinėjimas. Straipsnyje remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu yra pateikiama informacija apie darbo ginčų nagrinėjimą darbo ginčų komisijoje bei teisme, praleisto prašymo pateikimo termino atnaujinimą ir pan.   Darbo ginčo nagrinėjimas darbo ginčų komisijoje Darbo ginčų komisija yra privaloma ikiteisminio darbo ginčų nagrinėjimo institucija, kuri sprendžia individualius darbo ginčus