• Skundas dėl teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino sutrumpinimo
  • Skundas dėl teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino sutrumpinimo

Skundas dėl teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino sutrumpinimo

10.00

Skundo dėl teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino sutrumpinimo šablonas. Dėl panašių ir individualių dokumentų parengimo kreiptis čia.

Peržiūrėti krepšelį
Kategorija: Product ID: 5287

Aprašymas

Instrukcija

Skundas dėl teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino sutrumpinimo (šablonas) parengtas 2019-04-15 pagal procesinio dokumento parengimo dieną galiojusių teisės aktų redakcijas. Nusipirkę skundo dėl teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino sutrumpinimo šabloną, matysite visą parengto procesinio dokumento tekstą su nurodytais įstatymais. Dokumentą iš turiuteises.lt svetainės galėsite atsisiųsti 10 kartų, atsisiuntimo nuoroda galios 5 dienas. Patartina nusipirktą dokumentą atsisiųsti iš karto ir išsisaugoti įrenginyje. Daugiau teisinių dokumentų rasite čia

Dokumento paskirtis (skundas dėl teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino sutrumpinimo)

LR ANK 622 str. pažymi, kad nutarimai administracinių nusižengimų bylose gali būti apskųsti apylinkės teismui pagal atitinkamos institucijos buvimo vietą. Skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje paduodamas per šį nutarimą priėmusią instituciją. Šiuo atveju per atitinkamą policijos komisariatą.

LR ANK 34 str. 5 d. numato, kad teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusi institucija (pareigūnas), atsižvelgdami į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaudamiesi teisingumo ir protingumo principais, gali paskirti mažesnę baudą negu šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę, negu numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti.

Taip pat minėtas straipsnis nurodo, kad teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusi institucija (pareigūnas) kiekvieną savo sprendimą privalo motyvuoti. Administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusios institucijos (pareigūno) sprendimą sankcionuoja apylinkės teismo teisėjas.

Taigi, atsižvelgiant į aukščiau pateiktą LR ANK straipsnį, galima kreiptis į teismą su skundu dėl priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje ir prašyti sutrumpinti teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą. Atkreipiame dėmesį, kad teismas minėtą straipsnį (ANK 34 str. 5 d.) taiko tik išskirtiniais atvejais.

Sekite mus facebook

Visi dokumentai ir straipsniai pateikti svetainėje turiuteises.lt yra ginami įstatymo. Už bet kokį autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių pažeidimą (viešą paskelbimą, platinimą ar laikymą komerciniais tikslais, nuorodų į neteisėtai viešai paskelbtus autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių objektus teikimą interneto svetainėse ir kt.) gali kilti administracinė ar baudžiamoji atsakomybė.