Teismo posėdžio atidėjimas

Teismo posėdžio atidėjimas

2019-03-21

Šio straipsnio tema – teismo posėdžio atidėjimas. Remiantis įstatymais ir teismų praktika pateikiama informacija apie neatvykimo į teismo posėdį pasekmes ir neatvykimo priežasčių svarbos nustatymą.

Proceso efektyvumo principas

LR CPK 7 str. 2 d. nurodo, kad byloje dalyvaujantys asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, taip pat rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai. Savo ruožtu teismas siekia, kad byla būtų išnagrinėta vieno posėdžio metu ir imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias proceso vilkinimui (LR CPK 7 str. 1 d.).

Šalių teisė būti išklausytoms

Remiantis LR CPK 133 straipsniu, dalyvaujantiems byloje asmenims teismo šaukimais ar pranešimais pranešama apie teismo posėdžio ar atskirų procesinių veiksmų atlikimo laiką ir vietą. Toks pranešimas turi būti įteiktas įstatyme nustatyta tvarka ir tokiais terminais, kad jie turėtų pakankamai laiko nustatytu laiku atvykti į teismą ir pasirengti bylai. Tokiu būdu suteikiama teisė šalims būti išklausytoms.

Neatvykimas į teismo posėdį

Remiantis LR CPK 230 straipsniu, dėl neatvykusios į parengiamąjį posėdį šalies, kuriai yra tinkamai pranešta, ir atvykusios šalies prašymu bylą nagrinėjantis teismas LR CPK nustatyta tvarka priima sprendimą už akių. Jeigu į parengiamąjį teismo posėdį be svarbių priežasčių neatvyksta abi šalys, kurioms yra tinkamai pranešta, teismas gali palikti ieškinį nenagrinėtą.

Pagal CPK 246 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas ieškovo, atsakovo ar jų atstovų prašymu teismas turi teisę atidėti bylos nagrinėjimą, kai yra dvi sąlygos: 1. Iki teismo posėdžio pradžios šalis, jos atstovas pateikia prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir prideda dokumentus, pateisinančius neatvykimą. 2. Teismas pripažįsta nurodytas neatvykimo priežastis svarbiomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-47-378/2019). Jeigu duomenų apie šalių neatvykimo priežastis nėra arba jeigu jos į teismo posėdį neatvyksta be svarbių priežasčių ir jeigu nė iš vienos jų negautas prašymas nagrinėti bylą joms nedalyvaujant, teismas ieškinį palieka nenagrinėtą (LR CPK 246 str. 4 d.)).

Svarbios priežastys teismo posėdžio atidėjimui

Neatvykimo į teismo posėdį priežasčių sąrašas nėra įtvirtintas, todėl svarbos vertinimo klausimas yra paliktas teismo diskrecijai. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas dalyvaujančio byloje asmens nurodytų neatvykimo į teismo posėdį priežasčių svarbą vertina konkrečios bylos aplinkybių kontekste, atsižvelgdamas į CPK 246 straipsnyje nurodytus kriterijus bei vadovaudamasis civilinio proceso principais taip, kad nebūtų pažeistos kitų byloje dalyvaujančių asmenų teisės. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tais atvejais, kai dalyvaujantis byloje asmuo pageidauja, kad bylos nagrinėjimas būtų atidėtas, jis privalo ne tik nurodyti neatvykimo į teismo posėdį priežastį, bet ir įrodyti, kad įprastomis pastangomis, kurias objektyviai dėtų sąžiningas, apdairus procese dalyvaujantis asmuo, į teismo posėdį jis neturėtų galimybės atvykti. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-47-378/2019).

Šis straipsnis yra tik informacinio pobūdžio, o ne individuali teisinė konsultacija.

Straipsnį parengė turiuteises.lt teisininkų komanda

Prašymo atidėti teismo posėdį šabloną galite įsigyti čia.

Turite teisinių klausimų? Užduokite juos čia.

Susiję įrašai

Streikas

Streikas

2019-06-13 Šio straipsnio tema – streikas. Remiantis darbo kodeksu pateikiama pagrindinė informacija apie streiko sampratą ir sąlygas, darbdavio...

Posted